Edifici de 5 habitatges

2007
Dates: 
Projecte 2005 - Finalització d'obra 2007
Superfície: 
584m²
Pressupost: 
214.000€
Promotor: 
Privat
Treball: 
Projecte bàsic, executiu i direcció d'obra
Direcció: 
C/ Mestres Casals i Martorell. Barcelona
Arquitectes: 
Joan Arias Roig
Col·laboradors: 
Ana Buisan Bovio

Es planteja una sol.lució compacta que permet la creació d'un pati posterior, el qual possibilita una distribució interior dels habitatges seguint criteris d'il.luminació i ventil.lació. Així, l'escala es col.loca interior per reservar l'exterior als habitatges. La façana es resol amb unes pautes d'inserció en el seu context, tant a nivell de materials (pedra i estuc de calç), volumètric i de distribució de les obertures.