Edifici de 87 apartaments

Català
1979
Dates: 
Projecte 1977 - Finalització obra 1979
Superfície: 
8.166m²
Pressupost: 
710.646€
Promotor: 
Barcelonesa de Promociones Inmobiliarias S.A.
Treball: 
Projecte bàsic, executiu i direcció d'obra
Direcció: 
Carrer Sant Quintí 47- 53. Barcelona
Arquitectes: 
Joan Arias Roig

L'edifici d'apartaments, destinat a règim de lloguer, és part d'un projecte més ampli que inclou l'edifici d'habitatges veí. Per aquest motiu, es manté una unitat entre ambdós a la façana, i també a l'accés a l'aparcament del soterrani.
L'esquema s'inspira en la tipologia de l'Eixample barcelonès de començaments del segle XX, amb el pati interior com a element vertebrador dels habitatges i dels recorreguts d'accés que el travessen. La distribució dels habitatges orienta les sales cap a l'exterior mentre que els dormitoris es recullen a l'interior, ventilant al pati central.

L'escala està concebuda com un element autònom que crea una apertura visual cap al pati d'illa permetent l'entrada del sol als habitatges.