Edifici de 80 habitatges

Català
1981
Dates: 
Projecte 1977 - Finalització obra 1981
Superfície: 
11.200m²
Pressupost: 
1.035.193€
Promotor: 
Conestruc S.A. de Construcciones
Treball: 
Projecte bàsic, executiu i direcció d'obra
Direcció: 
Carrer Sant Quintí 33- 45. Barcelona
Arquitectes: 
Joan Arias Roig

L'edifici forma un conjunt amb l'edifici d'apartaments veí, amb una superfície total de 19.366 m².
Situat entre mitgeres, arribant fins al xamfrà, es desenvolupa en planta soterrani, destinada a aparcament comú amb els apartaments; planta baixa, destinada a vestíbul i locals comercials; planta altell, destinada a oficines; sis plantes tipus i àtic, destinades a habitatges.
Es disposen 12 habitatges per planta servits per tres escales. Aquests són de renda lliure, amb programa de sala-menjador, cuina, quatre dormitoris i dos banys i amb una superfície útil propera als 100 m².

La façana es ressòl de manera unitària en el conjunt d'ambdós edificis, aconseguint la unitat formal.