projectes

2011

Projecte guanyador del concurs privat per a la rehabilitació de façanes d’un edifici de 132 habitatges.
Edifici aïllat de gran dimensió, 90m. de longitud i 15 plantes d’alçada, que va ser...

2010

La casa Mercader, des de la seva construcció com a edifici residencial senyorial a l’any 1867, ha tingut diferents usos: escola, menjador de beneficència i residencia de monges, usos que han...

2010

Es tracta d'un edifici dotacional destinat a habitatges per a gent gran i a local per a equipaments públics. L' edifici s'organitza en dos volums edificats, un amb habitatges a totes les plantes...

2010

La catalogació de l'edifici de Cal Givernau com a Bé Cultural d'Interès Local, representatiu d'un edifici rural d'època moderna, suposa la protecció del conjunt de l'edifici atenent a les seves...

Pàgines