habitatges

57 habitatges dotacionals al barri La Triola
2010

Es tracta d'un edifici dotacional destinat a habitatges per a gent gran i a local per a equipaments públics. L' edifici s'organitza en dos volums edificats, un amb habitatges a totes les plantes...

Edifici de 7 habitatges a Eivissa
2007

Es tracta d'un edifici compacte, aïllat i amb especial atenció a l’orientació i les vistes cap a la mar.
Es disposa de planta baixa, quatre plantes pis, destinades a habitatges i d'una...

Edifici de 5 habitatges
2007

L'edifici està situat en un petit terreny entre mitgeres al casc antic de Barcelona, en un carrer molt estret.
Es tracta d'una solució compacta amb un pati posterior que possibilita una...

Edifici de 4 habitatges
2006

Edifici entre mitgeres en un solar de dimensions limitades, un entorn dens i un programa molt compacte amb 4 habitatges i aparcament al soterrani.

Edifici de 28 habitatges de protecció oficial per a joves
2003

L'edifici es situa en un solar del casc antic de Barcelona i està destinat a habitatges d'una o dues habitacions, en règim de lloguer per a joves.
La distribució és el resultat de la...

Edifici de 39 habitatges de protecció oficial per a joves
2003

L'Ajuntament de Rubí, a través de la societat Proursa, va endegar la construcció d'un edifici d'habitatges de protecció oficial, en règim de lloguer i destinat a joves.
La forta topografia...

Edifici de 84 habitatges a Son Gibert
1996

L'any 1995 l'IVABI va convocar tres concursos per la construcció de 750 habitatges de protecció oficial en tres mançanes de la zona de Son Gibert de Palma de Mallorca.
El premi del concurs...

Edifici de 48 habitatges i Centre cívic
1988

L'edifici, construït al casc antic de Barcelona reflexa la voluntat d’adaptació a l’entorn sense mimetismes, respectant volumetria, una distribució uniforme de plens i buits i l’ús de materials de...

Edifici de 80 habitatges
1981

L’edifici Sant Quintí II forma part d'un projecte més ampli que inclou un conjunt d'habitatges i apartaments que ocupa un dels costats i dos xamfrans d'una illa de l'Eixample. Ambdós són edificis...

Edifici de 87 apartaments
1979

L’edifici Sant Quintí I forma part d'un projecte més ampli que inclou un conjunt d'habitatges i apartaments i que ocupa un dels costats i dos xamfrans d'una illa de l'Eixample. Ambdós són edificis...