Botiga jardí

Català
1975
Dates: 
Projecte 1974 - Finalització obra 1975
Superfície: 
670m²
Promotor: 
Privat
Treball: 
Projecte bàsic, executiu i direcció d'obra
Direcció: 
Gran Via de les Corts Catalanes. Barcelona
Arquitectes: 
Joan Arias - Luis Perez - Luis Twose

L'espai a tractar, situat a la planta baixa d'una ampla avinguda, és d'una regular amplitud. S'han distribuït les diverses zones d'una forma lògica i coherent remarcant els diferents ambients necessaris mitjançant la il.luminació. La separació entre les diferents dependències d'exposició i venda, magatzem i sala de conferències han estat solucionades mitjançant envans de fusta a mig aire i persianes enrotllables.
Les oficines s'han ubicat en un altell d'estructura metàl.lica cobert per un entramat de fusta. El paviment a base de llosetes tipus vorera culmina la uniformitat de l'ambient aconseguit.

A l'exterior la façana ha estat tractada amb un panell de plaques de relliga. Superposat al panell s'ha instal.lat un rètol de neó que cobreix la totalitat del mateix.