Ampliació de la Seu del Congrés dels Diputats

Català
1986
Dates: 
Concurs 1986. Guanyador de la primera fase
Promotor: 
Secretaria del Congrés dels Diputats
Treball: 
Avantprojecte concurs
Direcció: 
Carrera de San Jerónimo. Madrid
Arquitectes: 
Joan Arias - Luis Perez - Oriol Poch

Ubicar 400 despatxos al centre de Madrid no és tasca fàcil, més encara si es tracta de l'ampliació d'un edifici amb característiques que difereixen en gran mesura de les del conjunt que es vol obtenir.
El nou edifici ha de ser sencer, neutre per estar sotmès al del Congrés i amb materials adequats, l'interior amb un funcionament clar.
Es parteix de la idea d'albergar els principals elements, despatxos i sales de reunions, a l'interior de l'edifici, envoltats pels espais de relació.
Els despatxos s'agrupen en petits nuclis, il.luminats a través de patis de llums que ofereixen un bon aïllament respecte l'exterior.
La façana a la Carrera de San Jerónimo s'ha pensat molt tancada, amb petites obertures en la pedra formant un gran filtre a la llum i al soroll exteriors. A la façana nord es proposa un mur cortina que faci l'edifici més transparent en les zones de menor privacitat, de manera que hi hagi una zona molt il.luminada i poc compartimentada enfront d'una altra compacta, amb llum tamisada i major aïllament.