Hotel a Arantzazu

Català
1990
Dates: 
Projecte 1988 - Finalització d'obres 1990
Superfície: 
1.650m²
Promotor: 
Privat
Treball: 
Projecte bàsic, executiu i direcció d'obres
Direcció: 
Crta. Arantzazu, Oñati. Guipuzkoa
Arquitectes: 
Martin Azkarate- Joan Arias- Luis Perez
Col·laboradors: 
Luis Mª Alberdi, arquitecte tècnic

Es tracta d'un petit hotel a la falda de la muntanya d'Arantzazu, que té com a principal activitat la restauració per a banquets. Disposa per tant d'un gran saló menjador a planta baixa per a 150 comensals i d'un altre de dimensions més reduïdes per a ús de restaurant. Tots dos estan connectats directament a la cuina i es poden utilitzar de forma diferenciada.

A la planta pis se situen les 16 habitacions, destinades a l'hospedatge dels pelegrins i visitants d'Arantzazu.
La construcció amb coberta a dues aigües, segons la tipologia de la zona, s'uneix a una construcció de fusta i acer, amb coberta plana, que allotja els espais més públics: bar i restaurant.