Edifici de 84 habitatges a Son Gibert

Català
1996
Dates: 
Projecte 1996
Superfície: 
9.988m²
Pressupost: 
4.016.600€
Promotor: 
Institut balear de la vivenda
Treball: 
Projecte bàsic i executiu
Direcció: 
Parcel.la 1, Mançana E. Sector de Can Gibert. Palma de Mallorca
Arquitectes: 
Joan Arias - Eduard Calafell

L'any 1995 l'IVABI va convocar tres concursos per la construcció de 750 habitatges de protecció oficial en tres mançanes de la zona de Son Gibert de Palma de Mallorca.
El premi del concurs de la mançana E de 220 habitatges es va fallar en l'equip de Joan Arias i Eduard Calafell.
L'any 1996 s'encarregà a aquest equip la primera fase de 84 habitatges, locals comercials i aparcaments que correspon a un edifici singular dins del conjunt.

Aquest edifici, per la seva forma i situació és un punt de referència dins d'un conjunt de blocs aïllats, i és en el que s'ubiquen els únics locals comercials de la promoció.