Rehabilitació d'edifici d'habitatges

Català
2003
Dates: 
1998 - 2003 en diferents fases
Superfície: 
1.142m²
Pressupost: 
650.047€
Promotor: 
Diputació de Barcelona
Treball: 
Projecte bàsic, executiu i direcció d'obra
Direcció: 
Avda. Diagonal 365, Barcelona
Arquitectes: 
Joan Arias Roig

Edifici entre mitgeres situat a un lloc cèntric de la ciutat. Està en règim de lloguer, i la Diputació de Barcelona va plantejar l'obra en diferents fases: façanes, cobertes, ascensor, i la rehabilitació dels habitatges un cop quedin lliures.

Respecte façanes i patis l'obra es pot considerar convencional. La col.locació de l'ascensor, tallant els forjats i amb l'edifici ocupat ha obligat a una planificació molt acurada en la fase del projecte.