Edifici de 4 habitatges

Català
2006
Dates: 
Projecte 2004 - Finalització obra 2006
Superfície: 
640m²
Pressupost: 
356.273€
Promotor: 
Alfadenver S.L.
Treball: 
Projecte bàsic, executiu i direcció d'obra
Direcció: 
C/ Edison 14. Barcelona
Arquitectes: 
Joan Arias Roig

Edifici entre mitgeres en un solar de dimensions limitades, un entorn dens i un programa molt compacte amb 4 habitatges i aparcament al soterrani.