Asil Roca i Pi

Català
1985
Dates: 
Concurs 1985. Primer premi
Superfície: 
5.200m²
Promotor: 
Ajuntament de Badalona
Treball: 
Avantprojecte concurs
Arquitectes: 
Joan Arias - Luis Perez - Oriol Poch

Els principals punts del projecte van ser els següents:
Situar-se amb el nou edifici al costat dels existents i seguint les seves directrius.
Deixar lliure un gran espai. Un jardí a la part més bona del solar i lligat a tots els edificis.
Encarar el nou edifici cap els altres. Al carrer, ell mateix serà la tanca.
Mantenir els vells edificis reacondicionant-los per obrir-los cap a la ciutat, poc compartimentats i amb capacitat d’assolir programes diversos al llarg del temps.
El lloc de les habitacions ha de tenir independència. Cal que hi hagi una certa distancia entre les zones comunes i les habitacions i que el mateix recorregut, entès també com a espai, marqui la diferencia entre elles.
L’accés de l’edifici d’habitacions s’ha de distingir amb facilitat i ha d’estar connectat directament amb el carrer. Un altre accés donarà entrada a tot el conjunt.