Rehabilitació integral d'edifici de 5 habitatges

Català
2003
Dates: 
Projecte 1996 - Finalització d'obra 2003
Superfície: 
620m²
Pressupost: 
496.000€
Promotor: 
Diputació de Barcelona
Treball: 
Projecte bàsic, executiu i direcció d'obra
Direcció: 
C/ Riera Sant Miquel 63. Barcelona
Arquitectes: 
Joan Arias Roig
Col·laboradors: 
Ana Buisan Bovio

Es realitza la rehabilitació integral de l'edifici (façanes, coberta, col.locació d’ascensor, instal.lacions i interiors). Situat entre mitgeres, data de finals del segle XIX. Estructura de murs portants i forjats de bigues de fusta. Coberta a la catalana. Ocupat per 5 habitatges i un local comercial a la planta baixa. Façana revestida amb estuc de calç, amb dibuixos i esgrafiats.