Rehabilitació d'edifici de 16 habitatges

Català
2006
Dates: 
Projecte 2006
Superfície: 
1.162m²
Pressupost: 
934.032€
Promotor: 
Vertix S.A.
Treball: 
Projecte bàsic i executiu
Direcció: 
C/ Valencia 331. Barcelona
Arquitectes: 
Joan Arias Roig
Col·laboradors: 
Ana Buisan Bovio

El projecte contempla la construcció d'un nou edifici al carrer València 331, per a 16 habitatges, previ enderroc de l'edifici existent, però conservant la façana actual i efectuant la remunta d'una planta que mantindrà les característiques de la façana original.

Es distribueixen tres habitatges per planta, amb un habitatge amb façana al carrer València, ja que té poca façana i és més adient entendre-la com una sola unitat, i dos habitatges amb façana a pati interior d'illa.