Edifici de 5 habitatges

Català
2007
Dates: 
Projecte 2005 - Finalització d'obra 2007
Superfície: 
584m²
Pressupost: 
214.000€
Promotor: 
Privat
Treball: 
Projecte bàsic, executiu i direcció d'obra
Direcció: 
C/ Mestres Casals i Martorell. Barcelona
Arquitectes: 
Joan Arias Roig
Col·laboradors: 
Ana Buisan Bovio

L'edifici està situat en un petit terreny entre mitgeres al casc antic de Barcelona, en un carrer molt estret.
Es tracta d'una solució compacta amb un pati posterior que possibilita una distribució interior dels habitatges seguint criteris d'il·luminació i ventilació. L'escala es col·loca a l'interior per reservar l'exterior als habitatges.
La façana es resol amb unes pautes d'inserció en el seu context, tant a nivell de materials (pedra i estuc de calç), volumètric i de distribució de les obertures (amb persianes de lames corredisses per assegurar la privacitat).