Remunta d'edifici d'habitatges

Català
2007
Dates: 
Projecte 2006 - Finalització d'obra 2007
Superfície: 
525m²
Promotor: 
Privat
Treball: 
Modificació de projecte i direcció d'obra
Direcció: 
Carrer Baluard 38. Barcelona
Arquitectes: 
Joan Arias Roig
Col·laboradors: 
Ana Buisan Bovio

S'encarrega l'acabament de la direcció d'obra així com la modificació de la distribució dels habitatges respecte al projecte inicial. Les obres estaven a la fase d’estructura, el que va permetre realitzar la reforma dels tres habitatges de la planta tercera i la remunta de la planta quarta, modificant el nombre de dormitoris d'algun habitatge a fi d'aconseguir espais més oberts.
També es reformen els espais comuns a totes les plantes i es col.loca un ascensor.
La part de façana nova segueix els mateixos criteris compositius de la façana existent, amb les mateixes obertures i disposant balcons seguint la disposició de les plantes existents.