Rehabilitació antic edifici del Banc d'Espanya San Sebastián

Català
2017
Dates: 
Concurs 2017
Superfície: 
4.200m²
Promotor: 
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas
Arquitectes: 
Joan Arias Roig, Lluís Vives, Laia Vives, Carlos Tejada (UTE)
Col·laboradors: 
Marc Duatis, Marcel Prats

L'edifici està situat a la zona cèntrica de la ciutat i té les façanes originals catalogades, que s'han de mantenir. El projecte contempla eliminar la planta afegida a l'any 1935, i el buidatge integral de l'actual edifici per donar lloc al nou programa de necessitats habilitant-ho com a oficines per a ús administratiu.
La proposta respecta la volumetria existent i es proposa una caixa funcional dins d'una altra, que és definitòria de la trama urbana de l'eixample. Entre ambdues queda un espai intersticial que deixa passar la llum i permet la variació l'altura dels forjats de la proposta.