Rehabilitació de façanes d'edifici d'habitatges Marqués de Mulhacén

Català
2018
Dates: 
Projecte 2019
Promotor: 
Comunitat Propietaris
Treball: 
Avantprojecte 2018
Direcció: 
c/ Marqués de Mulhacén 2-4-6-8
Arquitectes: 
Joan Arias Roig
Col·laboradors: 
Marc Duatis Pallás, Ana Bermejo Vidaurreta, César García Villafaina, Aina Alemany

El projecte de rehabilitació d'aquest edifici residencial s'entén dins el conjunt que forma amb el seu "bessó" i rehabilitat prèviament.

Edifici construït en els anys 60, bloc aïllat de grans dimensions (90m de llarg i 15 plantes), consta de 160 habitatges repartits en 4 nuclis d'escales.

El projecte es centra per un costat en resoldre les greus patologies que presenta la façana i la consolidació estructural perimetral.
Per l'altre, es proposa una renovació de la imatge de la façana mitjançant una façana ventilada amb acabat blanc pur, que a més de millorar l'aïllament i l'estanquitat, unifiqui totes les construccions particulars que s'han anat realitzant a les terrasses de l'edifici de manera desordenada.