Edifici de 28 habitatges de protecció oficial per a joves

Català
2003
Dates: 
Projecte 2000 - Finalització obra 2003
Superfície: 
3.084m²
Pressupost: 
2.045.526€
Promotor: 
Incasol
Treball: 
Projecte bàsic, executiu i direcció obra
Direcció: 
Carrer Nou de la Rambla, 13. Barcelona
Arquitectes: 
Joan Arias Roig
Constructor: 
Proinosa

L'edifici es situa en un solar del casc antic de Barcelona i està destinat a habitatges d'una o dues habitacions, en règim de lloguer per a joves.
La distribució és el resultat de la voluntat de que el major nombre d'habitatges tinguin la millor orientació i il.luminació natural possibles, sense patis interiors. S'ha previst un sol accés vertical, escala i ascensor, per a tots els habitatges.
L'accés de planta baixa es situa en la inflexió de l'edifici al carrer Lancaster. Amb aquesta inflexió es milloren les condicions de la façana d'aquest carrer, augmentant la seva amplada visual i il.luminació.

La solució constructiva proposada es basa en estructura de formigó armat i forjat reticular, tancaments d'obra revestida amb pedra i estuc de calç i finestres d'alumini anoditzat.