Edifici de 39 habitatges de protecció oficial per a joves

Català
2003
Dates: 
Projecte 2000 - Finalització obra 2003
Superfície: 
3.589m²
Pressupost: 
1.610.712€
Promotor: 
Ajuntament de Rubí
Treball: 
Projecte bàsic, executiu i direcció d'obra
Direcció: 
Carrer Pontevedra- carrer Palència. Rubí
Arquitectes: 
Joan Arias Roig - Eduard Calafell Lafuente
Constructor: 
Proursa

L'Ajuntament de Rubí, a través de la societat Proursa, va endegar la construcció d'un edifici d'habitatges de protecció oficial, en règim de lloguer i destinat a joves.
La forta topografia del lloc va aconsellar construir en una franja estreta, 12 m, seguint l'alineació del carrer, a fi de minimitzar la intervenció en el terreny.
L'edifici s'organitza en quatre plantes: tres d' habitatges amb els accessos per el jardí comunitari de la part posterior i una planta semisoterrada on s'hi ubica el porxo d'accés al conjunt i l'aparcament.

Tots els habitatges estan orientats a sud-est, amb una terrassa tancada amb persianes corredisses de llibret, la qual cosa permet grans obertures protegides del sol i ofereix la privacitat necessària, donant unitat a un edifici situat al mig d'un paisatge molt divers.