Ampliació i adaptació CEIP La Muntanyeta de Bellveí

Català
2010
Dates: 
Projecte 2008 - Finalització obra 2010
Superfície: 
1.189m²
Pressupost: 
1.553.486€
Promotor: 
GISA. Generalitat de Catalunya
Treball: 
Projecte bàsic, executiu i direcció d'obra
Direcció: 
Carrer Montserrat s/n. Bellveí. Baix Penedes
Arquitectes: 
Joan Arias Roig
Constructor: 
TCSA
Col·laboradors: 
Ana Buisan - Maria Sebastian

L'edifici actual està format per uns cossos que conformen un pati central. Aquest és el cor de l'edifici i on es concentren la major part de les circulacions fet que permet un major control del funcionament de l'escola.

L'ampliació defineix dos sectors d'actuació que coincideixen amb el programa de primària i d'infantil.
La zona de primària es proposa seguint l'esquema existent del pati central, tancant una cara. El programa es desenvolupa en dues plantes, orientant les aules a llevant i deixant un porxo a planta baixa que serveixi d'unió entre els dos espais principals de jocs.
L'ampliació de la zona infantil es situa a la part sud del solar, orientant les aules a llevant i al pati de jocs.
La resta del programa d'ampliació es resol ampliant les peces pertinents en la direcció de millor aprofitament i il·luminació.
S'ha tingut molt en compte en el planteig del projecte la possibilitat de construir l'ampliació sense impedir el normal desenvolupament del curs lectiu a l'edifici existent.