57 habitatges dotacionals al barri La Triola

Català
2010
Dates: 
Projecte 2010 - obra no realitzada
Superfície: 
4.227m²
Pressupost: 
512.400€
Promotor: 
Incasòl. Generalitat de Catalunya
Treball: 
Projecte
Direcció: 
Avinguda Francesc Macià. Sant Sadurní d'Anoia
Arquitectes: 
Joan Arias Roig
Col·laboradors: 
Ana Buisan Bovio

Es tracta d'un edifici dotacional destinat a habitatges per a gent gran i a local per a equipaments públics. L' edifici s'organitza en dos volums edificats, un amb habitatges a totes les plantes, alineat a l'Avinguda de Francesc Macià a fi de potenciar aquest vial com un carrer urbà, i l’altre volum amb l’equipament a planta baixa i habitatges a plantes pis, situat al carrer Dr. Balaguer, donant front a altres edificis d'equipament.
El punt d’unió dels dos volums és l’únic nucli de comunicacions verticals, tot buscant la màxima optimització de recursos i la màxima simplicitat i plantejat com un espai molt il.luminat i amb vistes generoses cap a l'exterior.
Les dues zones edificades s'independitzen en planta baixa deixant un pas on es situa l'accés principal i la comunicació directe amb l'aparcament exterior que permet una transparència entre el carrer i el pati de parcel.la.
A cadascuna de les plantes tipus, els habitatges s'estructuren longitudinalment a cada costat d'un passadís, donant a carrer o al pati interior d'illa, encara que els habitatges dels extrems es giren a fi de millorar al màxim les condicions d'orientació.
Els passadissos interiors s'il.luminen amb llum natural mitjançant patis interiors a les parts intermèdies i obertures cap a l'exterior als extrems.
En quant als habitatges, tots s'organitzen concentrant les dependències de serveis cap al seu interior, alliberant la façana per aconseguir la màxima il.luminació natural a la sala d'estar i al dormitori. Tots son amplis, ben organitzats, amb doble ventilació i amb un lloc específic per estendre la roba.