Comissaria de policia Generalitat - Mossos d'esquadra

Català
2006
Dates: 
Projecte 2006 - Finalització obra 2006
Superfície: 
1.169m²
Pressupost: 
1.778.824€
Promotor: 
GISA
Treball: 
Projecte bàsic, executiu i direcció d'obra
Direcció: 
Avinguda de Mossen Jacint Verdaguer. Sta. Perpètua de Mogoda
Arquitectes: 
Joan Arias Roig
Constructor: 
Dragados S.A.
Col·laboradors: 
Luis Twouse

L'edifici es situa a Santa Perpètua de Mogoda, entre la Riera de Caldes i l'Avinguda de Mossèn Jacint Verdaguer, paral.lel a aquesta.
Dins el solar, l'edificació es col.loca a l'orientació sud oest, mentre que el nord i l'est es reserven per a aparcament i accés al soterrani de l'edifici.

L'edifici és un volum compacte, projectat segons una sèrie de criteris: la creació de recorreguts ajustats, evitar l'aparició d'enretirades i elements sortints per motius de seguretat, donar la imatge pública i administrativa corresponent a la seva funció i mantenir la màxima proximitat amb l'usuari, per aquest motiu la façana més propera a l'Avinguda no està vallada.