Reforma integral d'edifici per a companyia discogràfica

Català
2000
Dates: 
Projecte 1998 - Finalització obra 2000
Superfície: 
2.142m²
Pressupost: 
1.354.159€
Promotor: 
Blanco y Negro S.A.
Treball: 
Projecte bàsic, executiu i direcció d'obra
Direcció: 
Carrer Llaguna, 11. Barcelona
Arquitectes: 
Joan Arias - Lluís Pérez - Juan Pablo Saucedo
Constructor: 
Rymbau S.L.

Es tracta d’un edifici industrial entre mitgeres que conforma un xamfrà de l'Eixample Cerdà al Poble Nou. Adquirit per l'empresa discogràfica Blanco y Negro va esser necessària la modificació completa de l'interior per adequar-lo al nou ús: nova distribució de despatxos, oficines, així com sales d'audició i gravació, substitució d'ascensors, renovació total de la instal.lació elèctrica, noves instal.lacions de veu i dades, aire condicionat, seguretat i de gravació i audició.

A més a més es va renovar la totalitat de les fusteries exteriors i es va restaurar la façana.