Rehabilitació integral de l'edifici Casa Mercader

Català
2010
Dates: 
Projecte 2007 - Finalització obra 2010
Superfície: 
1.688m²
Promotor: 
Privat
Treball: 
Projecte bàsic, executiu i direcció obra
Direcció: 
Carrer Banys Vells, 9. Barcelona
Arquitectes: 
Joan Arias Roig
Col·laboradors: 
Ana Buisan Bovio

La casa Mercader, des de la seva construcció com a edifici residencial senyorial a l’any 1867, ha tingut diferents usos: escola, menjador de beneficència i residencia de monges, usos que han modificat paulatinament les seves característiques inicials.
El objectiu del projecte ha estat adequar l’edifici per ubicar 16 habitatges, adaptant-lo a les noves normatives i recuperant al mateix temps els espais i elements més interessants com façanes, patis i escala, que han fet que l’edifici estigui inclòs al catàleg de l’Ajuntament de Barcelona.