Rehabilitació integral i remunta d'edifici d'habitatges

Català
2007
Dates: 
Projecte 2005 - Finalització obres 2007
Superfície: 
1.390m²
Pressupost: 
947.827€
Promotor: 
Vertix S.A.
Treball: 
Projecte bàsic, executiu i direcció obra
Direcció: 
Carrer Girona, 114. Barcelona
Arquitectes: 
Joan Arias Roig
Col·laboradors: 
Ana Buisan - Alfred Garcia

Es tracta de la rehabilitació d'un edifici entre mitgeres, catalogat, de planta baixa, quatre plantes pis i un petit soterrani sota el vestíbul. Consta de dos habitatges per replà amb escala central, un pati de ventilació junt a cada mitgera i dos locals comercials a planta baixa des de els que s’accedeix al pati d’illa.

El projecte s’ha plantejat amb el propòsit de mantenir la imatge d’edifici històric de l’Eixample, respectant el conjunt d'elements que el fan significatiu: la façana, el vestíbul i l’escala, mentre que la planta que es remunta, destinada a habitatges i de nova construcció, es realitza amb materials i acabats actuals, buscant la discernibilitat respecte al conjunt original.
Per tal de adequar l’edifici als nous requeriments normatius es reforça la fonamentació, es consolida i reforça l’estructura, es renoven tots els interiors de l’edifici, es restauren el vestíbul i l’escala, s’incorpora un ascensor, es renoven totes les instal.lacions i es restauren les façanes.