Rehabilitació i adequació a Biblioteca de l'edifici Cal Guivernau

Català
2010
Dates: 
Concurs 2010
Superfície: 
568m²
Pressupost: 
1.443.200€
Promotor: 
Ajuntament de Roda de Barà
Treball: 
Avantprojecte concurs
Direcció: 
Plaça de l'esglèsia. Roda de Barà
Arquitectes: 
Joan Arias Roig - Ana Buisan Bovio

La catalogació de l'edifici de Cal Givernau com a Bé Cultural d'Interès Local, representatiu d'un edifici rural d'època moderna, suposa la protecció del conjunt de l'edifici atenent a les seves característiques tipològiques essencials, com son el volum, els sistemes constructius i materials.
La proposta planteja el manteniment d'aquests paràmetres, i al mateix temps fer l’edifici compatible amb l'ús de biblioteca municipal.
El fet d’aconseguir una bona accessibilitat, ha fet que a més de l’accés actual a la façana sud, amb un important desnivell, es plantegi un nou accés a la façana nord on l'edifici, junt amb l'església, passa a ser un element fonamental en la conformació de la plaça, on s'enfronten aquests dos edificis públics.

En quant al programa funcional s'ha considerat convenient situar a la planta baixa els elements més públics, i situar a la planta segona la sala de lectura d'adults amb la voluntat de comptabilitzar el magnífic espai lliure d'aquesta planta amb un ús també lliure i flexible com es el de les sales de lectura. La planta primera, amb potents parets estructurals es destina a despatxos i sales de lectura. L'escala oberta a l'espai central es constitueix com element vertebrador de tot l'edifici.