A.R.I. Ciutat Vella. Àrea de Rehabilitació Integrada

Català
1984
Dates: 
Projecte 1984 - Execució obres 1985 a 2002
Promotor: 
Ajuntament de Barcelona
Arquitectes: 
Joan Arias Roig

Coautors: Carles Díaz, arquitecte; Emili García, economista; Josepa Sala, advocada
Assessors: Agustí Jover, economista; Ricard Fayos, arquitecte; Javier Sust, arquitecte
Col.laboradors: Carlos Alejandro, Oriol Poch, Anna Montoliu, Carme Casals, Xavier López, Antoni Martí, Lourdes Pellicer