P.E.R.I. El Raval. Pla Especial de Reforma Interior

Català
1985
Dates: 
Projecte 1985 - Text refòs 1985
Promotor: 
Ajuntament de Barcelona
Arquitectes: 
Xavier Sust - Carles Diaz

Col.laboradors: Joan Arias Roig, arquitecte; Antoni Bruguera, advocat
Assessors: Lluís Clotet, Oscar Tusquets, arquitectes
Col.laboradors: Miquel Adrià, Pepita Teixidor, arquitectes; Carlos Alejandro, R. Alcayde, L. M. Calderón, J. P. Vicent