Rehabilitació de façanes d'edifici d'habitatges Manuel Girona

Català
2011
Dates: 
Projecte 2011 - 2018
Superfície: 
10.000m²
Pressupost: 
4.596.169€
Promotor: 
Comunitat de propietaris
Treball: 
Projecte bàsic, executiu i direcció obra
Direcció: 
Passeig Manuel Girona 15-17-19-21. Barcelona
Arquitectes: 
Joan Arias Roig - Martin Azkarate Arabiourrutia
Col·laboradors: 
Ana Buisan Bovio, Marc Duatis Pallás

Projecte guanyador del concurs privat per a la rehabilitació de façanes d’un edifici de 132 habitatges.
Edifici aïllat de gran dimensió, 90m. de longitud i 15 plantes d’alçada, que va ser construït als anys 60.
Ha estat objecte d’obres diverses que no han resolt les greus patologies que presenten les façanes, entre elles les derivades del mal estat de l’estructura perimetral, i que ara es planteja resoldre de manera conjunta. Al mateix temps son necessàries unes obres d’integració de les construccions afegides realitzades individualment per alguns dels propietaris i una actualització dels materials de revestiment i fusteries amb l’objecte de millorar la imatge de l’edifici.
Als condicionants tècnics i econòmics derivats de la complexitat de l’obra s’afegeix la necessària coordinació de les quatre comunitats afectades i els interessos particulars dels propietaris.