Rehabilitació de torre unifamiliar

Català
2008
Dates: 
Projecte 1998 - Obres en diferents fases
Superfície: 
714m²
Promotor: 
Privat
Treball: 
Projecte bàsic, executiu i direcció d'obres
Direcció: 
Carrer Lleó XIII. Barcelona
Arquitectes: 
Joan Arias Roig

La torre rehabilitada, projectada pel mestre d'obres Ramon Rivera i Rodriguez al 1896 en estil eclèctic, està situada a la segona línia de l'emblemàtica avinguda Tibidabo. L'edifici es troba dins del catàleg de patrimoni de la ciutat amb un nivell de protecció C, degut en gran part a les seves façanes recobertes d'estuc i esgrafiats i amb nombrosos elements ornamentals de pedra artificial (motllures, parts esculpides, baranes ...).

Consta de planta baixa, planta pis i d'una planta semisoterrada amb sortida directa al jardí posterior; la coberta és un terrat amb una construcció central i està protegida per una balustrada. Destaca el balcó del primer pis que actua a manera de marquesina de la porta d'entrada.

L'edifici es trobava en avançat estat de deteriorament, de manera que es va plantejar una intervenció global, necessària per recuperar l’ aspecte de temps passats i per adequar la construcció als requeriments d'un habitatge actual.