Rehabilitació de l'Antic Magatzem General del Port. Palau de Mar

Català
1993
Dates: 
1991- 1993
Superfície: 
30.000m²
Pressupost: 
18.000.000€
Promotor: 
Autoritat portuaria de Barcelona
Treball: 
Direcció de les obres
Direcció: 
Moll del dipòsit del Port Vell. Plaça Pau Vila. Barcelona
Arquitectes: 
Joan Arias - Joan solà

La transformació de Barcelona motivada pels Jocs Olímpics de 1992, va comportar un conjunt d'actuacions destinades a obrir la ciutat al mar i que va implicar a nombrosos edificis i espais públics, entre ells els antics Magatzems del Comerç, avui Palau de Mar.

Construcció industrial portuària de 1881-1890, projectada per l’enginyer de camins, canals i ports Mauricio Garrant i atribuïda a l’arquitecte Elies Rogent, va ser una de les intervencions més emblemàtiques al rehabilitar i transformar l’edifici en ús comercial i d'oficines.
Propietat del Port Autonòmic de Barcelona i cedit en règim de concessió condicionada a la seva rehabilitació integral i al seu manteniment, després de diversos projectes realitzats per varis estudis d'arquitectura i enginyeria (E. Zeidler, E. Berger, Fernando Ramos, Idom,.), va ser finalment l'equip d'arquitectes Joan Arias i Joan Solà (enginyeria Idom) el que va realitzar la direcció de les obres. Així mateix J. Arias va assumir l'adaptació del projecte, la coordinació dels equips de projecte i direcció d'obres i la gestió amb l'Ajuntament (patrimoni artístic, usos i urbanització).