Reforma de edifici industrial i canvi d'ús a habitatge

Català
2009
Dates: 
Projecte 2007 - Finalització obra 2009
Superfície: 
293m²
Promotor: 
Privat
Treball: 
Projecte bàsic, executiu i direcció obra
Direcció: 
Carrer València, 4. Gavà
Arquitectes: 
Joan Arias Roig
Col·laboradors: 
Ana Buisan Bovio

El conjunt de l'edifici es planteja com un volum neutre, blanc, on apareixen a l'exterior poques referències de la distribució interior. Les obertures tenen característiques equivalents tant entre interior- exterior com relacionant dos espais exteriors, com ara a la terrassa de la planta primera. Dins d'aquesta terrassa apareix el volum de l'estudi, amb diferents alineacions que responen més a l'orientació solar i a la privacitat que a les referències dels carrers.
Pràcticament totes les activitats que deriven del programa funcional es desenvolupen a planta baixa, reservant la planta primera a espais que requereixen més privacitat i tenen un ús més diferenciat.
El projecte inclou també el tractament d'espais exteriors, amb una petita piscina, diferents paviments i tanques de separació.