Cementiri de Bergara

Català
1992
Dates: 
Projecte 1992
Superfície: 
25.750m²
Pressupost: 
1.230.630€
Promotor: 
Ajuntament de Bergara
Treball: 
Projecte bàsic i executiu
Direcció: 
Sanjoxepe hauzoa. Bergara
Arquitectes: 
Martin Azkarate- Joan Arias

"... Un terreny amb gran pendent. Intervenció mínima. Enterraments a terra. Terrasses acompanyant la topografia.

Un camí trencat ajustat a les pendents acaba sobre el poble. Una creu metàl.lica.

Dos grups de xiprers, un sorgint des del arbrat existent, recolzant-se en la falla, i l'altre al morro sobre el tall de la variant, contenen el lloc. "