Rehabilitació d'edifici de 5 habitatges

Català
2007
Dates: 
Projecte 2006 - Finalització obra 2007
Superfície: 
160m²
Promotor: 
Privat
Treball: 
Projecte bàsic, executiu i direcció obra
Direcció: 
Carrer del Vidre, 4. Tarragona
Arquitectes: 
Joan Arias Roig
Constructor: 
Instagil S.L.
Col·laboradors: 
Ana Buisan Bovio

El projecte contempla la rehabilitació dels habitatges d’un edifici entre mitgeres, previsiblement del segle XVIII, amb modificacions del XIX, situat al casc antic de Tarragona.
Es composa de planta baixa, planta altell i quatre plantes pis. L’estructura és de parets de càrrega, amb bigues de fusta i revoltons ceràmiques i la coberta de tauler ceràmic sobre bigues de fusta i acabat amb doblat de rajola ceràmica, sense càmera d’aire ni aïllament tèrmic.
La façana ha estat restaurada recentment, al igual que l’escala.

Aquesta rehabilitació suposa una intervenció a la distribució dels habitatges, a les instal.lacions i a la coberta, a fi de adaptar els habitatges als requeriments actuals.