Edifici de 87 apartaments

Català
1979
Dates: 
Projecte 1977 - Finalització obra 1979
Superfície: 
8.166m²
Pressupost: 
710.646€
Promotor: 
Barcelonesa de Promociones Inmobiliarias S.A.
Treball: 
Projecte bàsic, executiu i direcció d'obra
Direcció: 
Carrer Sant Quintí 47- 53. Barcelona
Arquitectes: 
Joan Arias Roig

L’edifici Sant Quintí I forma part d'un projecte més ampli que inclou un conjunt d'habitatges i apartaments i que ocupa un dels costats i dos xamfrans d'una illa de l'Eixample. Ambdós són edificis independents pel tipus de promoció, tot i que mantenen la unitat de façana i d'accés a la planta d’aparcament.
La primera part, Sant Quintí I, consta de 87 apartaments moblats de lloguer, oficines, locals comercials, bugaderia comuna i bar-restaurant connectat amb el vestíbul i l'aparcament.
Es tracta d'un edifici exteriorment compacte i hermètic, on la façana es mostra com una envoltant que ho cobreix tot i que fins i tot, intenta abastar les plantes àtic. Perforada per obertures, a la façana no es distingeixen les funcions de l'interior i, determinada per la geometria de cantonada de l'eixample, adopta diferents alteracions en els voladissos per a accentuar la unitat de façana i donar-li direcció a la mateixa.
Les dues plantes àtic, reculades respecte la façana, s'entenen com a part de la mateixa, pertanyents a l'envoltant, i s'utilitza, a més de la variació entre les plantes tipus, una estructura metàl·lica afegida a les terrasses d'àtics com a element que difumina les variacions amb la resta i dona direcció longitudinal.
L'esquema segueix la tipologia de l'eixample barceloní, amb un pati interior com a element vertebrador dels habitatges. Aquest, molt lluminós i amb parets enrajolades de rajola blanc, és travessat pels camins d'accés als apartaments i està obert a l'exterior i al sol a través d'una escala circular de 4 m de diàmetre, vidriada i que dóna a pati d'illa orientat a sud.
El pati central, que ventila la majoria de dormitoris, organitza la distribució en planta i en alçada, ja que arriba a la planta baixa i constitueix el gran espai de vestíbul.