Edifici de 80 habitatges

Català
1981
Dates: 
Projecte 1977 - Finalització obra 1981
Superfície: 
11.200m²
Pressupost: 
1.035.193€
Promotor: 
Conestruc S.A. de Construcciones
Treball: 
Projecte bàsic, executiu i direcció d'obra
Direcció: 
Carrer Sant Quintí 33- 45. Barcelona
Arquitectes: 
Joan Arias Roig

L’edifici Sant Quintí II forma part d'un projecte més ampli que inclou un conjunt d'habitatges i apartaments que ocupa un dels costats i dos xamfrans d'una illa de l'Eixample. Ambdós són edificis independents pel tipus de promoció en permuta, tot i que mantenen la unitat de façana i d'accés al aparcament.
La segona part, Sant Quintí II, està situada entre mitgeres i arriba fins al xamfrà amb el c.Industria. Aquesta es desenvolupa en sis plantes tipus i planta àtic, destinades a habitatges, planta altell per a oficines i planta baixa per a vestíbuls i locals comercials. La planta soterrani està destinada per a aparcament.
Es disposen de 12 habitatges per planta servits per tres escales. Aquests són de renda lliure, amb programa de sala-menjador, cuina, tres dormitoris, dos banys i terrassa.
L'esquema segueix la tipologia actual de l'eixample barceloní, amb el pati interior com a element vertebrador i l'escala que serveix a quatre habitatges per planta. A la part central del solar, es situen dues escales, cadascuna amb dos habitatges orientats al carrer i dos al pati de illa. A la part central es situen els patis de llum comunicats entre ells. Els habitatges tenen doble ventilació, a façana i a pati.
A la zona del xamfrà, una altre escala serveix a quatre habitatges orientats al carrer i amb patis de llums.
La façana es resol de manera unitària en el conjunt d'ambdós edificis, seguint les pautes de Sant Quintí I: Es tracta d'un edifici exteriorment compacte i hermètic, on la façana es mostra com una envoltant que ho cobreix tot i que fins i tot, intenta abastar les plantes àtic. Perforada per obertures, a la façana no es distingeixen les funcions de l'interior i, determinada per la geometria de cantonada de l'eixample, adopta diferents alteracions en els voladissos per a accentuar la unitat de façana i donar-li direcció a la mateixa.