projectes

2003

Edifici entre mitgeres situat a un lloc cèntric de la ciutat. Està en règim de lloguer, i la Diputació de Barcelona va plantejar l'obra en diferents fases: façanes, cobertes, ascensor, i la...

2003

L'edifici es situa en un solar del casc antic de Barcelona i està destinat a habitatges d'una o dues habitacions, en règim de lloguer per a joves.
La distribució és el resultat de la...

2003

Es tracta d’un edifici situat al centre històric de Sitges, inclòs al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sitges.
Edifici de volum senzill, està format per planta baixa...

2003

La Diputació de Barcelona va endegar la rehabilitació de l'edifici d'habitatges de lloguer en diverses fases: façana principal, façana posterior i en una tercera fase els habitatges que puguin...

2003

L'Ajuntament de Rubí, a través de la societat Proursa, va endegar la construcció d'un edifici d'habitatges de protecció oficial, en règim de lloguer i destinat a joves.
La forta topografia...

Pàgines